Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f�� syn p�� från svenska till franska

Översätt f�� syn p�� till andra språk