Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f��r det ��r jag v��rd från svenska till franska

Översätt f��r det ��r jag v��rd till andra språk