Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f��r en g��ngs skull från svenska till franska

vidpour
dinton

Översätt f��r en g��ngs skull till andra språk