Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f��r f��rsta g��ngen i sitt liv från svenska till franska

livvie
LivOmko

Översätt f��r f��rsta g��ngen i sitt liv till andra språk