Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f��rebr�� ngn från svenska till franska

idans
omdans
medavec

Översätt f��rebr�� ngn till andra språk