Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fader, far, pappa från svenska till franska

sonfils

Översätt fader, far, pappa till andra språk