Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta faire de la bicyclette (du v��lo), p��daler från svenska till franska

Översätt faire de la bicyclette (du v��lo), p��daler till andra språk