Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta faire l'��cole buissonni��re från svenska till franska

Översätt faire l\'��cole buissonni��re till andra språk