Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta faire l'école buissonnière från svenska till franska

Översätt faire l\'école buissonnière till andra språk