Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fais comme chez toi från franska till svenska

Översätt fais comme chez toi till andra språk