Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fait [�� la] main från svenska till franska

Översätt fait [�� la] main till andra språk