Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta falla ngn i smaken, bli f��rtjust i från svenska till franska

Översätt falla ngn i smaken, bli f��rtjust i till andra språk