Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta falla, bli, vara från svenska till franska

Översätt falla, bli, vara till andra språk