Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta farabege sig till helvetet från svenska till franska

tillà

Översätt farabege sig till helvetet till andra språk