Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta farväl (definitivt) eg. till Gud från svenska till franska

tillà

Översätt farväl (definitivt) eg. till Gud till andra språk