Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fast (juridiskt) från svenska till franska

vidpour

Översätt fast (juridiskt) till andra språk