Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fer (m) från svenska till franska

aux
vidpour

Översätt fer (m) till andra språk