Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta feux de route från svenska till franska

vidpour
sur
omsur

Översätt feux de route till andra språk