Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fiche (f) från svenska till franska

jagmoi
migmoi

Översätt fiche (f) till andra språk