Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fiche moi la paix! från franska till svenska

moijag
moimig

Översätt fiche moi la paix! till andra språk