Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta finansiell, som har med pengar att göra från svenska till franska

Översätt finansiell, som har med pengar att göra till andra språk