Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta finansiell, som har med pengar att g��ra från svenska till franska

Översätt finansiell, som har med pengar att g��ra till andra språk