Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fini, finie, finir från franska till svenska

Översätt fini, finie, finir till andra språk