Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta folklore, folklig kultur från svenska till franska

Översätt folklore, folklig kultur till andra språk