Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta forts��tta vara, f��rbli från svenska till franska

Översätt forts��tta vara, f��rbli till andra språk