Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fou de, folle de från svenska till franska

Översätt fou de, folle de till andra språk