Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från 11 års ålder från svenska till franska

Annons
frånde
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt från 11 års ålder till andra språk