Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från hela världen från svenska till franska

frånde

Översätt från hela världen till andra språk