Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fr��n och med nu från svenska till franska

medavec

Översätt fr��n och med nu till andra språk