Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fram till serveringstillf��llet från svenska till franska

tillà

Översätt fram till serveringstillf��llet till andra språk