Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta framf��r allt, i synnerhet från svenska till franska

Översätt framf��r allt, i synnerhet till andra språk