Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fransman från svenska till franska

omsur
sur
varsois

Översätt fransman till andra språk