Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta frysa, vara kall från svenska till franska

Översätt frysa, vara kall till andra språk