Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fus��e (f) från svenska till franska

jagmoi

Översätt fus��e (f) till andra språk