Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fyra fem sex från svenska till franska

femcinq
sexsix

Översätt fyra fem sex till andra språk