Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fyrtiofyra från svenska till franska

4quatre

Översätt fyrtiofyra till andra språk