Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på kurs från svenska till franska

Annons
Annons
motvers
Annons
sur
omsur
Annons
Annons

Översätt gå på kurs till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018