Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå sin väg från svenska till franska

sonfils

Översätt gå sin väg till andra språk