Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå sin väg från svenska till franska

Annons
Annons
sonfils
Annons
Annons
Annons

Översätt gå sin väg till andra språk