Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå tillbaka till från svenska till franska

tillà

Översätt gå tillbaka till till andra språk