Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå ut med kompisar från svenska till franska

medavec

Översätt gå ut med kompisar till andra språk