Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå av, gå ner, stiga av från svenska till franska

Översätt gå av, gå ner, stiga av till andra språk