Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå och fiska från svenska till franska

ochet

Översätt gå och fiska till andra språk