Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på disko från svenska till franska

idans
omdans

Översätt gå på disko till andra språk