Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på disko från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
omdans
idans
Annons
Annons

Översätt gå på disko till andra språk