Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på kurs från svenska till franska

motvers
sur
omsur

Översätt gå på kurs till andra språk