Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå på toaletten från svenska till franska

aux
Vart

Översätt gå på toaletten till andra språk