Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta göra en långfärd från svenska till franska

Översätt göra en långfärd till andra språk