Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g�� p�� disko från svenska till franska

idans
omdans

Översätt g�� p�� disko till andra språk