Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g��r dem sj��lv från svenska till franska

demeux

Översätt g��r dem sj��lv till andra språk