Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g��r till stranden från svenska till franska

tillà

Översätt g��r till stranden till andra språk