Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g��ra illa sig från svenska till franska

illamal

Översätt g��ra illa sig till andra språk